Добрий день Шановні читачі!

Даним записом ми запускаємо цей Блог, основною метою якого є допомога громадянам України, Росії і Білорусії які прибувають на території Польщі та в яких виникла необхідність в юридичній підтримці у зв’язку з тим, що вони постраждали від незаконних дій «нечесних» роботодавців.

Ми вважаємо, що в ситуації, яка виникла та пов’язана з великою кількістю іноземних громадян, які приїжджають на територію Польщі з України, Росії та Білорусії, цей блог допоможе їм у складних життєвих ситуаціях і створить основу для захисту їх прав та законних інтересів на території Польщі.

У статях, які є в цьому Блозі ми хотіли б надати відповіді на актуальні питання, а так само поділитися з Вами своїм досвідом, думками і спостереженнями, пов’язаними з повсякденною професійною практикою.

Ми просимо Вас залишати свої коментарі до опублікованих статей, а так само задавати питання.

Advertisements

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

Стаття 30 Кодексу праці визначає, що трудовий договір може бути розірваний:

1) за угодою сторін;

2) за заявою однієї із сторін з дотриманням строку попередження, інформацію можна подивитися тут;

3) заява однієї із сторін без дотримання строку розірвання, інформацію можна подивитися тут;

4) із закінченням часу, на який був укладений трудовий договір.

Трудовий договір на випробувальний термін, припиняється із закінченням цього строку, а до закінчення строку його дії може бути розірваний за письмовою повідомлення однієї із сторін.

Термін розірвання трудового договору, включає тиждень або місяць закінчується, відповідно, в суботу або в останній день місяця, інформацію щодо термінів можна прочитати тут.

Заява однієї із сторін про припинення або розірвання трудового договору без відпрацювання встановленого терміну має бути здійснено у письмовій формі.

У заяві роботодавця про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк або про розірвання трудового договору без необхідності відпрацювання повинна бути вказана причина обгрунтовує припинення або розірвання договору, а так само інформація про терміни і порядок оскарження рішення роботодавця в судовому порядку.

Припинення трудового договору.

Законодавство Польщі в ст. 63 Трудового кодексу визначає, що трудовий договір припиняється у випадках, зазначених у законодавстві (при цьому, припинення не потрібно плутати з розірванням трудового договору).

Обставинами для припинення договору є:

  • Смерть працівника – з днем смерті працівника трудові відносини припиняються. При цьому, майнові права, що випливають з трудових відносин (право на отримання заробітної плати, відпускних, пенсії тощо), переходять після смерті працівника, в рівних частках на спадкоємці. Такі права входять до складу спадкової маси. Наприклад, ми ведемо справу за фактом смерті працівника, громадянина України, під час виконання роботи, після його смерті спадкоємцем стала дружина, яка за життя була на його повному утриманні. В даному випадку вона має право претендувати і претендує на пенсію по втраті годувальника, а до того ж вже отримала повернення понесених коштів на похорони і компенсаційну виплату в зв’язку зі смертю чоловіка під час виконання роботи.
  • Смерть роботодавця, якщо йдеться про роботодавця, який веде приватну господарську діяльність. При цьому, працівникові, чий трудовий договір був припинений за вказаною вище причини, належить компенсація в розмірі зарплати за період попереднього повідомлення (це той період обов’язкового відпрацювання та попередження про розірвання трудового договору, читати тут).
  • Трудовий договір припиняється після закінчення 3 місяців відсутності працівника на роботі із-за тимчасового арешту, якщо роботодавець не вирішить раніше розірвати трудовий договір з вини працівника. При цьому, роботодавець, незважаючи на закінчення строку дії трудового договору із-за тимчасового арешту, зобов’язаний знову найняти працівника, якщо кримінальну справу було припинено або коли був винесений виправдувальний вирок, а працівник повідомив про своє повернення до роботи протягом 7 днів з моменту вступу в силу судового рішення. Але це правило не застосовується у разі, коли кримінальну справу було припинено через закінчення строку давності або амністії, а також у разі дострокового звільнення.

У разі порушення зазначених вище положень працівник має право звернутися до суду для захисту своїх прав.

Вимірювання робочого часу в Польщі.

Робочий час працівника не може перевищувати 8 годин на добу і в середньому 40 годин в п’ятиденному робочому тижні.

Але, якщо це виправдано об’єктивними чи технічними причинами, або пов’язане з організацією роботи, період роботи може бути продовжений, але не більше ніж до 12 години, з дотриманням загальних правил захисту безпеки і здоров’я працівників.

Розподіл робочого часу конкретного працівника може бути оформлений у письмовій формі або у електронному вигляді – на місяць вперед.

При цьому, таке визначення часу роботи стосується трудового договору. Все що понад відпрацьованого часу вважається надурочними і оплачуються за ставкою плюс 50% в будні дні і + 100% у вихідні та святкові дні.

Ці положення не стосуються цивільно-правових договорів (договору злецения і договору про дзяло).

Чи можна отримати картку побуту не особисто, а через представника?

Дуже часто в групі на Фейсбук задають питання – чи може хтось забрати картку видану на ім’я людини, наприклад, за дорученням або, наприклад, один з родичів за іншого.

Раніше в одній із статей описувалось питання пов’язане з наданням відбитків пальців при отриманні карти, й саме в наданні відбитків криється вся складність.

Відповідь на питання, яке нас цікавить дає ст. 248 закону Про іноземців, у якій зазначено, що іноземець отримує картку побуту ОСОБИСТО. Тобто ось вона відповідь, тільки особисто.

При цьому, працівник органу влади видаючи картку надає іноземцю для перевірки даних інформацію, яка вміщена в електронній базі. Технічно надання такої інформації виглядай як перегляд інформації на комп’ютері референта через відкриту базу.

Єдиний випадок для отримання карти не особисто, а через представника – це якщо картка видається іноземцю, який ще не має 13 років. У такому разі картку отримує законний представник (один з батьків) або опікун дитини. Але все це тому, що до 13 років не потрібно надавати відбитків пальців.

Коли потрібно замінити картку побуту.

У відповідності зі ст. 240 закону Про іноземців: «Карта перебування видається іноземцю, якому було надано:

1) дозвіл на тимчасове перебування;

2) дозволу на постійне проживання;

3) дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС;

4) згоди на перебування з гуманітарних міркувань.”

У відповідності зі ст. 241 закону Про іноземців: “Карта побуту підлягає заміні в таких випадках:

1) зміни даних, які були зазначені раніше в карті побуту;

2) зміна зображення обличчя власника карти побуту, в такій мірі, що не можливо ідентифікувати людину по фотографії, яка була розміщена на карті раніше;

3) втрати картки;

4) пошкодження картки;

5) набуття Республікою Польщею відповідальності за міжнародний захист власника карти побуту, виданої у зв’язку з наданням дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, з відміткою, про яку йдеться у ст. 244 1 ч. п. 18 (примітка „міжнародна захист визнана … (вказівка держави – члена Європейського Союзу, які її видали) в день … (дата надання міжнародного захисту);

6) набуття іншою державою-членом Європейського Союзу, відповідальності за міжнародний захист власника карти побуту, виданої у зв’язку з наданням дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС.”

Про терміни розгляду можна прочитати в попередніх статтях.

Термін розгляду заяви на видачу дозволу на тимчасове проживання (карти тимчасового побуту).

Одним з гострих питань при отримання «карти» – це термін розгляду справи. У деяких випадках строки розгляду затягуються на рік, а в критичних випадках навіть і більше. А буває, що працювати іноземець не має права поки чекає «карту».

Слід почати з пояснення, що процес розгляду є адміністративним процесом, а тому його врегульовано положеннями Адміністративного процесуального кодексу (k.p.a.). В зазначеному акті передбачаються наступні строки розгляду справи:

якщо разом із заявою про порушення справи отримані необхідні для розгляду справи докази або інформація, або вони відомі органу, то справа має бути дозволено негайно,
якщо питання вимагає розгляду і вивчення, справа має бути розглянута протягом місяця,
якщо справа є особливо складною і вимагає вивчення і зборів додаткових відомостей, то воно повинно бути розпізнано протягом 2 місяців.

Необхідно, також, мати на увазі, що до зазначених вище строків розгляду справ не включаються такі:

– передбачені законом строки для вчинення певних дій, наприклад, в законі Про іноземців у кожному з розділів про видачу дозволу на тимчасове перебування вказаний термін на отримання відповіді від органів влади (страж граничний, поліція і т. д., які мають такі ж строки на відповідь, як і Уженд – 30 днів, а в особливо складних випадках 60 днів),

– періоди при призупиненні розгляду справи,

– періоди затримок, викликаних з вини сторони або з причин, не залежних від органу.

Орган, який приймає рішення, зобов’язаний повідомити заявнику про продовження строків розгляду та причини такого продовження в письмовому вигляді.

Виробництво по справі про видачу дозволу на перебування є справою, що вимагає розгляду Воєводи, але на практиці документи розглядає інспектор (працівник Уженду Воєвудського), який має обов’язок детально перевірити відповідність підстав передбачених законом для видачі дозволу та надані документи.

Тобто, ось саме тому, як правило, термін на розгляд заяви про видачу дозволу на перебування становить місяць, до якого потрібно приплюсувати місяць на відповідь з вище зазначених органів (страж граничний, поліція тощо). Таким чином, стандартна тривалість всієї процедури не повинна перевищувати двох місяців. Але на практиці, як ми знаємо, такий термін розгляду швидше є винятком із правело ніж правилом.

При цьому не забуваємо, що після видачі дозволу (децизии), ще є термін на роздруківку карти побуту (пластик), як мінімум два тижні.

Оголошення вакансії – Вчитель дошкільної освіти (Вихователь)!!!!!!

image001Шановні друзі й читачі сторінки, один з наших клієнтів попросив нас про допомогу в пошуках 20 співробітників.

Громадська організація Fundacja Familijny Poznań, лідер у списку освітніх організацій Польщі пропонує роботу в освітніх установах міст Вроцлав та Познаня.

Що нас відрізняє:
– 16-річний досвід у проведенні освітньої діяльності,
– понад 400 реалізованих інвестиційних проектів,
– майже 1000 співробітників по всій Польщі,
– гідне довіри керівництво, яке забезпечує розвиток своїм працівникам,
– індивідуальний підхід до кожного співробітника.

Опис вакансії:
– професійний догляд за дітьми,
– організація розвиваючих занять,
– забезпечення безпеки підопічним,
– реалізація виховно-освітніх програм для дітей.

Вимоги:
– профільна педагогічна освіта,
– знання польської мови (Oсоби, які не мають відповідного рівня знання польської мови, але мають бажання працювати можуть початку бути прийняті на посаду помічника з подальшим поглибленням мовних навичок і підвищенням займаної посади),
– бажаний досвід роботи за фахом,
– креативність, сумлінність,
– знання польської мови (особи, які не мають відповідного рівня знання польської мови, але мають бажання працювати можуть з початку бути прийняті на посаду помічника з подальшим поглибленням мовних навичок та підвищенням посади).

Ми пропонуємо:
– працевлаштування за трудовим договором,
– зарплата 2100 брутто, 1500 злотих нетто,
– проживання в двомісному номері,
– можливість кар’єрного росту (в відповідності з законом Про Карту Вчителя),
– повний соціальний пакет, включаючи й безкоштовне медичне обслуговування,
– можливість застрахуватися від нещасних випадків (NNW) на пільгових умовах,
– навчання та курси для вчителів.

Особи, зацікавлені пропозицією, будь ласка, надсилайте резюме польською мовою на адресу: iryna.myzyna@kacprzak.pl.

В резюме просимо вказати, що даєте згоди на обробку Ваших персональних даних: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.)“.

Які привілеї дає «Блакитна карта побуту ЄС»?

Не так давно отримала завдання від учасників групи розібратися в питанні – які привілеї дає «Блакитна карта побуту ЄС»?

І ось, що мені вдалося встановити.

Такий вид на проживання був внесений в Польське законодавство зовсім не давно і завдяки старанням ЄС.

Іноземцю, який отримав дозвіл на тимчасове проживання видається карта побиту з позначкою ,,Блакитна Карта ЄС”. Цей документ видається тим же Ужендом, а точніше Воєводою як й “звичайна”, карта підтверджує особу іноземця під час його перебування на території Польщі, а також дає право разом з паспортом багаторазового перетину кордону без необхідності отримання візи, точно так само як і “звичайна карти побуту”. При зміні роботодавця, розміру заробітної плати і т. д. працівник так само зобов’язаний повідомити протягом 15 робочих днів про ці факти Воєводу. Тобто, все те, що дає «звичайна карти побуту».

Але тоді в чому ж відмінність?

Перше, що кидається в очі – колір, вона блакитного, а не червоного кольору. При цьому, зовнішнє оформлення не відрізняється від «звичайної», хіба, що тільки написано – “Dostęp do rynku pracy” і “Niebieska karta UE”.

Практичне її перевага в тому, що члени сім’ї власника такої картки теж отримують доступ до ринку праці (в той час, як при “звичайній карті побуту” можуть не мати цього доступу), тобто оформлені для них карти побуту за возз’єднання з сім’єю або у зв’язку з іншими обставинами, що мають позначку «Доступ до ринку праці» і такі іноземці мають право працювати.

Так само, є положення про те, що така карта дає можливість швидше оформити постійний вид на проживання в інших країнах ЄС, але на мою думку, в такому питанні все ж має значення норми внутрішнього законодавства інших країн ЄС.

Так само, діти володарів такої картки можуть розраховувати на безкоштовне навчання в польських ВНЗ, але на досвіді ще такого не зустрічала.

Така карта буде корисна тим, хто розглядає Польщу, як перевалочний пункт на шляху в інші країни Європи, так як термін перебування в Польщі можуть вважати, як термін перебування в іншій країні ЄС, в якій іноземець хоче оселитися.

Інформації та практики застосування положень закону не даний момент не багато, сподіваюся, що з часом все ж ми отримаємо коментар від органів влади щодо цінності такої карти.

Чи вплине зниження пенсійного віку в Польщі на ринок праці?

800px-Retired_and_Dancing_(7391277322)
Alex Proimos

З 1 жовтня 2017 року в Польщі діє новий більш низький пенсійний вік для жінок це 60 років, а для чоловіків – 65 років.

З цього приводу “Dziennik Gazeta Prawna” пише, що після зниження пенсійного віку заяв на оформлення пенсії подало більше людей, ніж прогнозував уряд. І при цьому заявки все надходять й надходять.

За даними вище зазначеного видання в Управління Соціального Страхування з моменту набрання чинності законом надійшло 336,6 тисячі заявок від людей, які досягли відповідного пенсійного віку і мають право на призначення пенсії за віком. Якщо цей темп збережеться, то прогнозується, що до кінця року буде подано ще близько 40-50 тисяч заявок.

Що це означає для ринку праці?

Це означає звільнення робочих місць, які раніше займали пенсіонери. У Польщі спостерігається нестача робочих рук, а за умови, що на пенсію піде більше ніж навіть раніше передбачалося державними службами бюджет буде вимагати суттєвих наповнень, що можуть вплинути або з допомогою підвищення оподаткування, або ж шляхом заповнення звільнилися робочих місць новою робочою силою.

Так що, можна спрогнозувати, що в недалекому майбутньому польський ринок праці буде вимагати нового поповнення робочих сил, що може призвести до ще більшого припливу іммігрантів з-за кордону, підвищення конкуренції серед роботодавців і, можливо, спрощення законодавства і процедур при працевлаштуванні іноземців.

 

Чи впливає час перебування у Польщі на підставі карти або національної візи на термін перебування в рамках “без віза”?

Ось з таким питанням я недавно зіткнулася.

У відповідь я почула дві діаметрально протилежні точки зору.

Перша – озвучена в консультаційному порядку через страж граничного у телефонному режимі: “Можна в’їхати в рамках без візового режиму, якщо до цього іноземець легально перебував у Польщі на підставі дозволу на перебування (карти побуту) або ж на підставі національної візи “.

Друга – озвучена працівником консульства Польщі: “Не має значення, на підставі чого людина перебував раніше в Польщі (карти побуту, візи), від моменту її виїзду з Польщі рахується 180 днів коридору, а тому в’їжджати в рамках без віза не можна”. Тут слід дещо пояснити, наприклад, людина перетинає кордон Польща – Україна 01.09. і має карту з терміном дії до 02.09 (або ж з таким терміном дії, який закінчиться до моменту повернення людини до Польщі), тоді вважається, що іноземець вичерпав дні виділені в рамках “без віза”, тобто 90/180, і тому починає діяти коридор “заборони в’їзду в рамках без віза”.

Що ж робити в такій ситуації, коли два, здавалося б, надійних джерела, повідомляють діаметрально протилежну інформацію.

З метою розвіяння всі сумнівів необхідно звернутись до письмових джерел органів державної влади.

Так, наприклад, на сайті Генерального Консульства РП у р. Луцьк (як і на інших сайтах консульств Польщі), зазначено: “Слід враховувати, що попередні періоди перебування на основі дозволу на перебування або національної візи не враховуються при розрахунку тривалості перебування в рамках безвізового режиму.” (Оригінал – “Należy wziąć pod uwagę, iż wcześniejsze okresy pobytu na podstawie kart potwierdzających zezwolenie na pobyt lub wiz krajowych długoterminowych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu długości trwania pobytu w ruchu bezwizowym.”)

На сайті Страж граничней зазначено: “Перебування без обов’язку отримання візи, не може тривати довше, ніж 90 днів протягом кожних 180-денного періоду. До 90 днів включається також попередні короткострокові перебування іноземця, наприклад, на основі раніше отриманої візи Шенген (також до 11 червня!). У відповідності з нормами ЄС всі короткострокові перебування підсумовуються.” (“Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wlicza się również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed 11 czerwca!). Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.”) Крім того, страж граничний роз’яснює, що якщо іноземець приїхав в рамках без візового режиму і подав заяви на отримання дозволу на перебування (картку побуту), то його перебування в Польщі вважається легальним на підставі штампу в паспорті, що підтверджує подання такої заявки. А відлік перебування починається не з моменту, коли поставили штамп в паспорт, а з моменту закінчення 90 днів перебування.

На вказаних вище сайтах є посилання на законодавство, яким врегульовані зазначені правовідносини.