Добрий день Шановні читачі!

Даним записом ми запускаємо цей Блог, основною метою якого є допомога громадянам України, Росії і Білорусії які прибувають на території Польщі та в яких виникла необхідність в юридичній підтримці у зв’язку з тим, що вони постраждали від незаконних дій «нечесних» роботодавців.

Ми вважаємо, що в ситуації, яка виникла та пов’язана з великою кількістю іноземних громадян, які приїжджають на територію Польщі з України, Росії та Білорусії, цей блог допоможе їм у складних життєвих ситуаціях і створить основу для захисту їх прав та законних інтересів на території Польщі.

У статях, які є в цьому Блозі ми хотіли б надати відповіді на актуальні питання, а так само поділитися з Вами своїм досвідом, думками і спостереженнями, пов’язаними з повсякденною професійною практикою.

Ми просимо Вас залишати свої коментарі до опублікованих статей, а так само задавати питання.

Advertisements

Мова укладення договору (трудового або на виконання робіт) у Польщі з іноземцем.

Вчора один з Клієнтів задав мені цікаве питання: “Чи повинен роботодавець укладати договір з іноземним працівником двома мовами, польською та рідною мовою іноземця, або договір може бути укладений тільки польськомовній версії?”

Так що сьогодні, спробуємо розібратися з цим питанням.

І так, трудовий кодекс не регулює вище зазначені правовідносини.

Але, у відповідності зі ст. 7 ч. 1 закону “Про польську мову” – на території Польщі використовується польська мова (в тому числі й у трудових правовідносинах), якщо:

  • особа, яка виконує роботу, має місце проживання на території Польщі в момент укладення договору, а також договір має бути виконаний або виконується на території Польщі.

Тобто, як ми бачимо, з вище зазначеної статті договір повинен бути обов’язково в польськомовній версії.

Виключення з наведеного вище правила встановлюють положення ст. 8 п. 1a і 1b вище зазначеного закону. Відповідно до яких договір може бути укладений у двох мовах, при цьому, версія договору перекладається на іншу мову на підставі версії польськомовної, й тільки за заявою особи, яка потребує такого переведення (тобто, працівника).

Тобто, законодавство допускає двомовну версію договору в трудових правовідносинах.

Але, так само є ще норма закону про ринок праці (USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY), а саме ст. 88h 1 ч. п. 3, яка говорить нам про обов’язки роботодавця й в якій вказано, що: “роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем договір у письмовій формі й надати іноземцю перед укладенням договору його переклад на мову зрозумілу іноземцю…”

Тобто, виходячи з вище зазначеної норми роботодавець має обов’язок на надання іноземцю перекладу на зрозумілу для іноземця мову (це не обов’язково мова країни громадянином якої є іноземець).

Але всі вище зазначені норми не говорять про обов’язок укладання договору у двомовній формі, тільки про обов’язки роботодавця донести інформацію про зміст договору в доступній для іноземця мові. При цьому, форма “донесення” інформації може бути як письмова, так і усна.

Які документи можу отримати іноземці перебувають у Польщі?

У відповідності до ст. 226 Закону “Про іноземців” – Іноземцю можуть бути видані такі документи (як результат отримання дозволу на тимчасове перебування або постійне проживання на території Польщі у зв’язку з заявленою метою перебування – робота, навчання, поєднуючи сім’ї, бізнес, польські корені, карта поляка і т. д.):

1) карта перебування – (карта побуту тимчасового, постійного, довготермінового резидента ЄС);

2) польський проїзний документ для іноземця;

3) польський документ, що посвідчує особу іноземця;

4) тимчасовий польський проїзний документ для іноземця;

5) документ, що підтверджує наявність згоди на толерантне перебування з назвою “згоду на толерантне перебування”.

Тобто, як випливає з зазначеної вище статті карта побуту – це документ, який підтверджує особу іноземця та його право на перебування у Польщі. При цьому, дуже важливо пам’ятати, що зазначений документ є дійсним, тільки разом з дійсним паспортом громадянина для виїзду за кордон.

Умови для отримання дозволу на тимчасове перебування (карти тимчасового побуту) в зв’язку з господарською діяльністю.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою ведення господарської діяльності надається іноземцю, якщо метою його перебування на території Польщі є ведення господарської діяльності, а також дотримані наступні умови:

1) іноземець має:

а) медичне страхування,
б) джерело стабільного і регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та членів сім’ї, які перебувають на його утриманні,
в) згоду компетентного органу на заняття певної посади або виконання професії, у разі якщо такий дозвіл є необхідними.

2) іноземний громадянин має гарантоване на території Польщі місце проживання (підтвердженням є договір оренди житла або реєстрація місця проживання – мельдунек).

3) особа, яка веде господарську діяльність:
а) у фінансовому році, що передував поданню заяви про надання іноземцю дозволу на тимчасове перебування в цілях ведення підприємницької діяльності отримала прибуток не нижче 12-кратної середньомісячної заробітної плати по конкретному Воєводству, в якому ця юридична особа має зареєстрований офіс або місце проживання, або працевлаштувала на підставі трудового договору на невизначений строк на повний робочий день, принаймні протягом 1 року, що передує поданню заяви не менше 2 працівників, які є польськими громадянами або іноземцями, про які йдеться у ст. 87 п. 1 пункт 1-9 закону від 20 квітня 2004 року “Про сприяння зайнятості і установах ринку праці”, або
б) доведе, що має засоби, що дозволяють на виконання в майбутньому умов, зазначених у вище зазначених підпунктах або веде роботи, що дозволяють виконання в майбутньому таких умов, зокрема, сприяють зростанню інвестиції, створення робочих місць і т. д.

Норми цієї статті стосуються іноземців, які ведуть господарську діяльність у формі товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, командитных товариств тощо.

Дозвіл на тимчасове перебування в цілях ведення підприємницької діяльності так само надається іноземцю метою перебування якого є виконання функцій директора.

Дозвіл на тимчасове перебування (карта тимчасового побуту) у зв’язку з іншими обставинами (не пов’язаними з роботою, навчанням, веденням бізнесу тощо). Ч. 2.

Отримати дозволи на тимчасове перебування у зв’язку з іншими обставинами, можна якщо:

1) іноземець збирається на території Польщі почати або продовжити:
а) навчання або
b) професійне навчання, або

2) є випускником польського ВНЗ і шукає на її території роботу, або

3) є священиком, членом ордена або особою, яка виконує релігійну функцію в релігійній структурі, або

4) є потерпілим, про якого йдеться у ст. 7 ч. 2 п. 2 цього закону (в цій статті йде мова про злочини роботодавця проти іноземного працівника), або

5) безпосередньо перед подачею заяви про надання дозволу знаходився на території Польщі на підставі дозволу, про який йдеться в пункті 4, для отримання заборгованості з заробітної плати від юридичної особи (ст. ст. 6, 7 закону від 15 червня 2012 року “Про наслідки виконання доручення роботу іноземним громадянам, які незаконно перебувають на території Польщі”), або

6) його перебування на території Республіки Польща є необхідним, враховуючи необхідність дотримання прав на сімейне життя в розумінні Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 р., а іноземець, який проживає на території Республіки Польща, знаходився нелегально, або

7) його виїзд з території Республіки Польща порушував би права дитини (погрожував фізичного або психологічного розвитку), які визначені в Конвенції про права дитини, прийнятої генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року, а такий іноземець, який проживає в Польщі перебуває нелегально, або

8) надав інші документи, які дають право на отримання вище зазначеного дозволу.

Дозвіл на перебування (Карта тимчасового побуту) у зв’язку з іншими обставинами (не пов’язаними з роботою, навчанням, веденням бізнесу тощо). Ч. 1

Дозвіл на тимчасове перебування виданий з урахуванням інших обставин надається іноземцю, якщо:

1) збирається, як член сім’ї іноземця, який емігрував до Польщі й працює або веде підприємницьку діяльність, проживати на території Польщі спільно з іноземцем який емігрував, або

2) є народженою на території Польщі дитиною іноземного громадянина і прибуває на території Польщі без опіки або

3) має дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, отриманий від
іншої держави – члена ЄС, та:

а) має намір виконувати роботу або вести підприємницьку діяльність на
території Республіки Польща або
б) має намір продовжити навчання в Польщі, або
в) надає підтвердження існування інших обставин, які обґрунтовують проживання на території Польща, або

4) є членом сім’ї іноземця, про якого йдеться в пункті 3, або

5) має право для виконання роботи на території Польщі на підставах, зазначених у рішенні № 1/80 Ради Асоціації Турецької республіки … від 19 вересня 1980 року (для громадян Туреччини).

До членів сім’ї іноземця, про яких йдеться вище, застосовуються правила ст. 159 п. 3 закону “Про іноземців” (об’єднання сім’ї).

Чим відрізняється дозвіл на постійне проживання (карти сталого побуту) та дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС?

Не так давно зіткнулася з одним питанням на Фейсбук і зрозуміла, що дуже багато хто не розуміють різницю між поняттями карта побуту, яка видана на підставі дозволу на постійне проживання (сталий побит) і дозволу довгострокового резидента ЄС (карта резидента ЄС). А саме чомусь у розумінні багатьох укорінилося, що карта “сталого побуту” видається через 5 років після безперервного перебування у Польщі на підставі раніше виданих віз, карт “тимчасового” побуту (виданих на підставі роботи чи навчання). Це велика помилка. Підстави для видачі дозволу на постійне перебування (карти “сталого” побуту) описані мною раніше написаній статті. Згідно з нормами законодавства для одержання вище зазначеного дозволу немає такої правової основи, як “прибування на карті (візі) безперервно 5 років.”

Але, для зазначеної категорія людей (які працювали, навчалися в Польщі і безперервно проживали на її території не менше 5 років), є можливість отримання дозволу довгострокового резидента ЄС.

Що це таке? На це питання може відповісти нам, як зазвичай, тільки закон, а саме ст. 211 закону “Про іноземців”.

Відповідно до цієї статті, вище зазначений дозвіл може бути виданий безстроково, за заявою іноземця, якщо він проживає на території Польщі безперервно і легально протягом 5 років і виконує наступні вимоги:

1) має джерело стабільного і регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та членів сім’ї, які перебувають на його утриманні;

2) має медичну страховку (ZUS або у приватній страховій, наприклад, PZU).

Що стосується безперервності терміну перебування, то я вже про це писала в статті: “Як рахувати строк для отримання картки постійного (сталого) побуту і карти резидента ЄС?”

Дозвіл на тимчасове перебування (карта побуту) у зв’язку з об’єднанням сім’ї.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою з’єднання з сім’єю надається іноземцю, якщо виконуються в сукупності наступні вимоги:

1) іноземний громадянин, який подає документи на вище зазначений дозвіл, перебуває на територію Польщі й приїхав для об’єднання з іноземним громадянином, який, у свою чергу прибуває в Польщі:
а) на підставі дозволу на постійне проживання,
б) на підставі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС,
в) у зв’язку з присвоєнням йому статусу біженця,
г) у зв’язку з наданням йому додаткового захисту,
д) знаходиться на території Польщі щонайменше протягом 2 років на підставі наступного дозволу на тимчасове перебування, при цьому термін дії не повинен бути менше одного року,
ж) на підставі дозволу на тимчасове перебування, про який йдеться у ст. 151 п. 1 (карта в зв’язку з науковими дослідженнями),
з) на підставі дозволу на тимчасове перебування в цілях виконання роботи в професії, що вимагає високих кваліфікацій,
і) у зв’язку з наданням дозволу на проживання з гуманітарних міркувань.

2) має:
а) медичне страхування (ZUS чи приватне – PZU, AXA),
b) джерело стабільного і регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та членів сім’ї, які перебувають на його утриманні не менше 500 злотих на кожного члена сім’ї.

3) забезпечене на території Республіки Польща місце проживання.

Положення вище зазначеного п. п. 2 і 3 не застосовуються у разі якщо іноземцю видано дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з отриманням статусу біженця.

Членами сім’ї, про яку йдеться вище, вважаються:

1) особа, яка перебуває з іноземцем у визнаному законодавством Республіки Польща шлюбі;

2) неповнолітня дитина іноземця та дитина особи, яка перебуває з іноземцем у визнаному шлюбі, у тому числі дитина усиновлена;

3) неповнолітня дитина іноземця, в тому числі усиновлена дитина, що знаходиться на його утриманні.

Дозвіл на перебування членам сім’ї видається на час дії дозволу іноземця з якими об’єднується вказаний іноземець (член сім’ї).

Поговоримо про отримання дозволу на постійне проживання (карти сталого побиту в Польщі).

У відповідності зі ст. 195 закону “Про іноземців” для отримання дозволу на постійне проживання в Польщі (як її називають у просторіччі – карта сталого побуту) на необмежений термін, за заявою іноземця, можливе, якщо такий інозземець:

1) є дитиною іноземця, якому видано дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, який перебуває під опікою батьків, якщо:

а) дитина була народжена після отримання іноземцем вище зазначених дозволів, або

б) в період дії дозволу на тимчасове перебування, надане такому іноземцю, або

2) є дитиною польського громадянина, або

3) є особою польського походження і збирається оселитися на території Польщі на постійній основі, або

4) залишається у шлюбі з громадянином Польщі не менше 3 років до дня подання на зазначений дозвіл і безпосередньо перед подачею заяви перебував безперервно на території Республіки Польща не менше 2 років на підставі дозволу на тимчасове перебування, отриманого у зв’язку з перебуванням у шлюбі з польським громадянином, або у зв’язку з отриманням статусу біженця, додаткового захисту, або

5) є жертвою торгівлі людьми в розумінні ст. 115 § 22 кримінального Кодексу (знаходився на території Польщі безпосередньо перед подачею заяви про надання йому дозволу на постійне перебування терміном не менше 1 року на підставі дозволу на тимчасове перебування для жертв торгівлі людьми, співпрацює з правоохоронними органами в рамках кримінальної справи, має обґрунтовані побоювання перед поверненням в державу походження).

6) безпосередньо перед подачею заяви про надання йому посвідки на проживання перебував безперервно на території Польщі протягом не менш 5 років на підставі отриманого статусу біженця, додаткового захисту чи згоди на перебування з гуманітарних міркувань, або

7) безпосередньо перед подачею заяви про надання йому дозволу на проживання перебував безперервно на території Республіки Польща протягом термін не менше 10 років на підставі ст. 351 п. 1 або 3, або

8) йому було надано на території Польщі притулок, або

9) має дійсну Карту Поляка і збирається оселитися на території Польщі на постійній основі.

Такий дозвіл видається безстроково, але карта видана на його підставі має обмежений термін дії 10 років.

Що стосується того, як вважати безперервність перебування, то я про це вже писала в статті: “Як рахувати строк для отримання дозволу на постійне проживання (карти сталого побуту) та картки резидента ЄС?”

Необхідний розмір зарплати для отримання “Небескої карти ЄС”.

Як і обіцяла публікую статтю на тему розміру заробітної плати для отримання дозволу на тимчасове перебування в Польщі у зв’язку з виконанням висококваліфікованої праці.

У відповідності зі ст. 139 закону “Про іноземців” – “Міністр внутрішніх справ разом з Міністром з питань праці визначає своїм розпорядженням, розмір мінімальної заробітної плати, необхідної для надання іноземцю дозволу, про який йдеться у ст. 127 ( від автора – у зв’язку з виконанням висококваліфікованої праці), таким чином, щоб мінімальна заробітна плата була нижче, ніж еквівалент 150% середньомісячної зарплати в національній економіці в попередньому календарному році, розрахованої на підставі даних Голови Центрального Статистичного Управління на підставі ст. 20, пункт 1 п. а закону від 17 грудня 1998 року “Про пенсії з Фонду Соціального Страхування (Законодавчий Вісник з 2016 року. поз. 887).”

На 2017 рік розмір заробітної плати брутто (що таке брутто читати тут) в місяць повинен бути не менше 5675,19 злотих.

Власники такої “картки” вважаються більш “цінними” співробітниками і тому такі дозволи, як правило, видаються набагато швидше ніж “звичайні”.

“Небеска карта” – що це?

Досить часто в групі на Фейсбук зустрічаю пости пов’язані з так званою “небескою картою”. Що ж це таке?

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 244 закону “Про іноземців” – на карті побуту вказується – примітка “Niebieska Karta UE” (“Блакитна карта ЄС”), якщо мова йде про отримання дозволу на тимчасове перебування на підставі ст. 127 вище зазначеного закону.

Стаття 127 визначає порядок і умови видачі дозволу на тимчасове перебування на території Польщі у зв’язку з виконанням висококваліфікованої праці.

Зазначений вище дозвіл на тимчасове перебування видається, коли метою перебування іноземця на території Республіки Польща є виконання роботи за спеціальністю, яка вимагає високої кваліфікації і при цьому дотримуються наступні умови, іноземним громадянином:

а) договір (трудовий, злецения й т. д.) укладено з роботодавцем на строк не менше 1 року,

б) професія відповідає вимогам (включена у перелік) професій, що регулюються ст. 5 п. 4 закону від 22 грудня 2015 року “Про правила визнання професійних кваліфікацій, отриманих у державах-членах Європейського Союзу”,

в) має більш високу кваліфікацію,

г) має медичну страховку (ZUS та/або страхування у приватних страхових – PZU, AXA і т. д.),

д) має згода компетентного органу на виконання даної професії у випадку, коли має обов’язок отримання такої згоди перед укладенням договору з роботодавцем і це випливає з окремих положень законодавства (наприклад, це можна віднести до лікарів).

Важливим також є, отримання підтвердження роботодавцем про те, що він не може знайти працівника на ринку праці в Польщі, який відповідав би заданим роботодавцем критеріям.

Річна зарплата брутто, яка випливає з договору, не може бути нижчою, ніж мінімальна винагорода, визначена в правилах, виданих на підставі ст. 139 закону про іноземців (про це читайте в наступній статті).

Вище зазначений дозвіл надається на тривалий період, але не більше ніж на 3 роки.